۱۳۹۲/۰۹/۱۷

آموزش فرهنگ استفاده از مترو

۱۳۹۲/۰۹/۱۴

بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۱۲

بازدید قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی فارس از متروی شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۰۸

عملیات برق دارکردن فاز یک مترو

۱۳۹۲/۰۹/۰۷

تجلیل ازخانواده شهدا در هفته بسیج

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بازدید اعضای شورا به همراه بسیج دانشجویی

۱۳۹۲/۰۸/۲۵

واگن های قطار شهری شیراز در بندرعباس

۱۳۹۲/۰۸/۲۱

شورحسینی در سازمان قطار شهری از دریچه دوربین

۱۳۹۲/۰۸/۲۱

بازدید دانش آموزان مدرسه ستارگان