۱۳۹۴/۰۷/۰۶

نمایشگاه “آتش در خانه” ویژه هفته دفاع مقدس

۱۳۹۴/۰۷/۰۶

همایش هفته دفاع مقدس در سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۴/۰۷/۰۱

آغاز سال تحصیلی با حضور شهردار در مترو

۱۳۹۴/۰۶/۲۹

فاصله حرکت قطارهای متروی شیراز به نیم ساعت رسید

[…]
۱۳۹۴/۰۶/۱۹

مهارت تیر اندازی مهندسان وکارکنان بسیجی پایگاه سردارشهید توتونچی

۱۳۹۴/۰۶/۱۲

بازید مدیرمسول و خبرنگاران،کارکنان روزنامه خبر جنوب استان فارس از مترو

۱۳۹۴/۰۶/۰۵

ملاقات مدیر مسول روزنامه خبر جنوب با مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۴/۰۶/۰۵

میلاد امام رضا (ع) در سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۴/۰۶/۰۳

حضور مدیرعامل ومعاونین مترو شیراز در خبرگزاری ایرنا