۱۳۹۹/۰۹/۲۶

روز ملی حمل و نقل

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (عادل آباد) خط ۲

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (دولت) خط ۲

۱۳۹۹/۰۹/۲۴

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه (امیرکبیر) خط ۲

۱۳۹۹/۰۹/۱۸

فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۱۸ آذر ماه آغاز شد.

۱۳۹۹/۰۹/۰۳

بازدیدشهردار شیراز و فرماندهان نظامی استان فارس از خط ۲ متروشیراز

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

آغاز بکار اولین مترو باسیستم راهبری خودکار در شیراز

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

بازدیدشهردارشیراز و معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس از خط دو مترو

۱۳۹۹/۰۸/۰۸

پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط ۲ مترو