۱۴۰۰/۰۲/۲۹

بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

بازدید اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز و نمایندگان بسیج دانشجویی فارس از خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

استفاده شهروندان از مترو با رعایت پروتکل های بهداشتی

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

انتقال قطار به خط ۲ مترو کلانشهر شیراز

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

بازدید شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط ۲

۱۴۰۰/۰۱/۱۸

جلسه و بازدید شورای سازمان حمل و نقل ریلی شهر داری شیراز

۱۴۰۰/۰۱/۱۱

بازدید مهندس اسکندرپور شهردار شیراز از خط دو

۱۴۰۰/۰۱/۰۵

تعمیرات برق بالاسری خط یک

۱۳۹۹/۱۲/۲۶

اولین نقلیه کمکی(درزین) بر روی خط ۲