۱۴۰۱/۰۱/۰۱

زیبا سازی اطراف ایستگاه های خط ۲ و ۳

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

بازگشایی محور جنوب به شمال بلوار عدالت (ایستگاه دولت)

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

جشن نیمه شعبان در ایستگاه نمازی مترو شیراز

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

خانه تکانی در ایستگاه های مترو

۱۴۰۰/۱۲/۲۰

برپایی سفره هفت سین در ایستگاه های نمازی و میرزای شیرازی

۱۴۰۰/۱۲/۱۹

نشست هیئت مدیره مترو

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

نمایشگاه وقت خوب ازدواج در مترو شیراز

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

بازدید فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء ص از خط دو

۱۴۰۰/۱۱/۲۹

مراسم تست گرم ۵ کیلومتر از خط ۲ مترو شیراز