۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تقدیر از مسافرین مترو که بیشترین سفر درون شهری را داشته اند و پرسنل مترو شیراز

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

اهداء شاخه گل و بسته فرهنگی به مسافرین در سالروز افتتاح مترو شیراز

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

بازدید ناظر و نماینده شورا اسلامی شهر شیراز از خط دو

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

بازدید مهندس فرخ زاده ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در مترو از خط ۲

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی

۱۴۰۰/۰۶/۱۷

بازدید خانم خواست خدایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز از سازمان حمل و نقل ریلی

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

جلسه مهندس فرخ زاده ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

آثار برگزیده جشنواره بین المللی کارتون ۲۰۲۱ مترو شیراز