۱۳۹۴/۰۴/۱۳

افطاری ساده در ایستگاه نمازی مترو شیراز

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

پیاده سازی واگن های مترو شیراز بر روی ریل

۱۳۹۴/۰۴/۰۲

ورود سری پنجم واگن های مترو شیراز

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

اردوی فرهنگی و حلقه صالحین پایگاه مقاومت سردار شهید توتونچی

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

چهارمین نشست مدیران حقوقی قطار شهری کلانشهرهای کشور در شیراز

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

بازدید معاون استاندارفارس از ایستگاه میدان امام حسین (ع)

۱۳۹۴/۰۳/۱۲

جشن نیمه شعبان در ایستگاه میرزای شیرازی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو

۱۳۹۴/۰۲/۲۸

نشست کمیته استاندارد های ملی ایمنی در مترو