۱۴۰۰/۰۵/۲۴

برگزاری مراسم زیارت عاشورا (دهه اول محرم) سازمان حمل و نقل ریلی

۱۴۰۰/۰۵/۲۱

بازدید رئیس شورای اسلامی شهر شیراز،اعضاء کمیسیون عمرانی و سرپرست شهرداری شیراز،خط دو مترو

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

مراسم تست گرم در فاز اول از خط ۲ متروی شیراز

۱۴۰۰/۰۵/۰۹

بازدید شهردار شیراز از خط ۲ مترو، ایستگاه قهرمانان و عادل آباد

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

برپایی نمایشگاهی از نقاشی های کودکان حیدرآباد هند در متروی شیراز

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

بازدید هیئت مدیره بانک شهر کشور از خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

بازدید اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز و نمایندگان بسیج دانشجویی فارس از خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

استفاده شهروندان از مترو با رعایت پروتکل های بهداشتی