۱۳۹۴/۱۰/۲۷

بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز

۱۳۹۴/۱۰/۲۵

آموزش شهروندی مترو درنمازجمعه شهرک های شمال غرب شیراز

۱۳۹۴/۱۰/۱۱

تخلیه رام هشتم متروی شیراز در بندر عباس

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بازدید روابط عمومی های کل استان فارس از متروی شیراز

۱۳۹۴/۰۹/۲۴

مترو نماد شهر زیبا

۱۳۹۴/۰۸/۱۱

رام ششم واگن های مترو شیراز روی ریل قرار گرفت

۱۳۹۴/۰۸/۰۹

ورود رام ششم قطارشهری به شیراز

۱۳۹۴/۰۸/۰۴

بانوان شهرداری شیراز درغم زینب (س) گریستند

۱۳۹۴/۰۸/۰۱

محرم ۹۴