۱۳۹۶/۰۲/۲۲

اقدام فرهنگی ویژه جشن نیمه شعبان در ایستگاه های مترو شیراز

۱۳۹۶/۰۲/۱۱

بازدید مدیر عامل و معاونین قطار شهری شیراز از ایستگاه های فاز دو خط یک

۱۳۹۶/۰۱/۳۱

افتتاح ایستگاه زندیه

۱۳۹۶/۰۱/۲۳

اهداء کتاب یک صفحه ای در ایستگاه های مترو شیراز

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۱۰۵ نفر کودک و نوجوان روشندل شیراز میهمان مترو شدند

۱۳۹۵/۱۲/۱۰

رام جدید واگن های مترویی به شیراز رسید

۱۳۹۵/۱۱/۲۹

فرونشت خیابان زند باریک

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط ۲ مترو

۱۳۹۵/۱۱/۰۸

نمایشگاه شهر زیبا