۱۴۰۰/۰۹/۰۷

جلسه مدیرکل حمل و نقل وزارت کشور با سازمانها و مدیریت های معاونت حمل و نقل

۱۴۰۰/۰۸/۲۴

روز کتاب در مترو شیراز

۱۴۰۰/۰۸/۰۵

مترو شیراز تا ساعت ۱۵ رایگان شد

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تقدیر از مسافرین مترو که بیشترین سفر درون شهری را داشته اند و پرسنل مترو شیراز

۱۴۰۰/۰۷/۱۹

اهداء شاخه گل و بسته فرهنگی به مسافرین در سالروز افتتاح مترو شیراز

۱۴۰۰/۰۷/۱۴

بازدید ناظر و نماینده شورا اسلامی شهر شیراز از خط دو

۱۴۰۰/۰۷/۰۷

بزرگداشت هفته دفاع مقدس

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

بازدید مهندس فرخ زاده ناظر و نماینده شورای اسلامی شهر شیراز در مترو از خط ۲

۱۴۰۰/۰۶/۱۸

جلسه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سازمان حمل و نقل ریلی