۱۳۹۴/۰۵/۲۷

اردوی بصیرتی و فرهنگی پایگاه سردارشهیدجمال توتونچی ۹۴/۰۵/۲۷,۲۶,۱۹

۱۳۹۴/۰۵/۱۴

همایش بصیرتی فرماندهان بسیج ادارجات حوزه امام حسین (ع) در پایگاه شهید توتونچی

۱۳۹۴/۰۵/۱۱

بازدید شورای ترافیک استان از متروی شیراز

۱۳۹۴/۰۴/۱۹

حضور گسترده کارکنان متروشیراز درروز جهانی قدس

۱۳۹۴/۰۴/۱۳

افطاری ساده در ایستگاه نمازی مترو شیراز

۱۳۹۴/۰۴/۰۴

پیاده سازی واگن های مترو شیراز بر روی ریل

۱۳۹۴/۰۴/۰۲

ورود سری پنجم واگن های مترو شیراز

۱۳۹۴/۰۳/۲۱

اردوی فرهنگی و حلقه صالحین پایگاه مقاومت سردار شهید توتونچی

۱۳۹۴/۰۳/۲۰

چهارمین نشست مدیران حقوقی قطار شهری کلانشهرهای کشور در شیراز