ساخت و توسعه خط دو

رکورد 820 متر حفاری تونل درماه
رکورد 532 رینگ سگمنت درماه
طول خط 2 حدود 15/1 کیلومتر
با 13 ایستگاه از شمال تا جنوب شیراز
ایستگاه امام حسین (ع) با عمق 34 متر
دستگاه حفار شماره یک در آذر ماه سال ۱۳۹۹ به ایستگاه آزادی رسید.
دستگاه حفار شماره ۲ تا ايستگاه امام حسین علیه السلام پیشروی کرده است. بیشتر بدانیم


دستگاه مکانیزه حفاری