ساخت و توسعه خط دو

رکورد 820 متر حفاری تونل درماه
رکورد 532 رینگ سگمنت درماه
طول خط 2 حدود 15/1 کیلومتر
با 13 ایستگاه از شمال تا جنوب شیراز
ایستگاه امام حسین (ع) با عمق 34 متر
دستگاه حفار شماره یک تا ایستگاه آزادی پیشروی کرده است. بیشتر بدانیم


insta-icon-min

اینستاگرام ما

از آخرین رویدادهای ما باخبر شوید
ورود به اینستاگرام ما
 
lines-map-icon002-min

اشیاء گمشده

نحوه یافتن اشیاء گمشده شما
ورود به بخش اشیاء گمشده
 

 
video-icon-min

ویدئوها

ویدئوهای سازمان و مترو را مشاهده کنید
نمایش ویدئوهای سازمان و مترو
 
lines-map-icon001-min

اطلاعات ایستگاه ها

اطلاعات ایستگاه های هر خط را مشاهده کنید
نمایش اطلاعات ایستگاه های مترو

دستگاه مکانیزه حفاری