ساخت و توسعه خط دو

رکورد 820 متر حفاری تونل درماه
رکورد 532 رینگ سگمنت درماه
طول خط 2 حدود 15/1 کیلومتر
با 13 ایستگاه از شمال تا جنوب شیراز
ایستگاه امام حسین (ع) با عمق 34 متر
دستگاه حفار شماره یک تا میدان امام حسین (ع) پیشروی کرده است. بیشتر بدانیم


insta-icon-min

اینستاگرام ما

از آخرین رویدادهای ما باخبر شوید
ورود به اینستاگرام ما
 
lines-map-icon002-min

اشیاء گمشده

نحوه یافتن اشیاء گمشده شما
ورود به بخش اشیاء گمشده
 

 
lines-map-icon-min (1)

نقشه و اطلاعات خطوط

نقشه و اطلاعات خطوط مترو را مشاهده کنید
نمایش نقشه و اطلاعات خطوط مترو
 
lines-map-icon001-min

اطلاعات ایستگاه ها

اطلاعات ایستگاه های هر خط را مشاهده کنید
نمایش اطلاعات ایستگاه های مترو

دستگاه مکانیزه حفاری