۱۳۹۳/۰۸/۲۷

بازدید دانش آموزان دبستان امام رضا(ع)

۱۳۹۳/۰۸/۲۰

استفاده گروه های اجتماعی از مترو شیراز

۱۳۹۳/۰۸/۱۵

سوگواری سید وسالار شهیدان ابااعبدالله حسین(ع) دهه اول محرم

۱۳۹۳/۰۸/۰۳

سازمان قطار شهری شیراز میزبان شهرداران استان فارس

۱۳۹۳/۰۷/۲۹

بازدید معاون محترم رابط کار وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

آغازبازدید گروه های اجتماعی از مترو شیراز

۱۳۹۳/۰۷/۱۹

راه اندازی قطار شهری شیراز

۱۳۹۳/۰۷/۱۰

دفاع همچنان باقیست …

۱۳۹۳/۰۷/۰۲

بازدید مدیران ارشد شهرداری شیراز از مترو