۱۳۹۴/۰۳/۲۰

چهارمین نشست مدیران حقوقی قطار شهری کلانشهرهای کشور در شیراز

۱۳۹۴/۰۳/۱۸

بازدید معاون استاندارفارس از ایستگاه میدان امام حسین (ع)

۱۳۹۴/۰۳/۱۲

جشن نیمه شعبان در ایستگاه میرزای شیرازی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱

بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو

۱۳۹۴/۰۲/۲۸

نشست کمیته استاندارد های ملی ایمنی در مترو

۱۳۹۴/۰۲/۲۷

عملیات شبانه روزی ریل گذاری فاز ۲ قطار شهری شیراز

۱۳۹۴/۰۲/۱۸

کوهپیمایی وسلاح شناسی پایگاه بسیج سردار شهید جمال توتونچی

۱۳۹۴/۰۲/۱۵

ایستگاه شاهد به ایستگاه های در حال بهره برداری پیوست

۱۳۹۴/۰۲/۰۲

اهداء خون ، اهداء زندگی در سازمان قطار شهری شیراز