۱۴۰۰/۰۵/۱۲

مراسم تست گرم در فاز اول از خط ۲ متروی شیراز

۱۴۰۰/۰۵/۰۹

بازدید شهردار شیراز از خط ۲ مترو، ایستگاه قهرمانان و عادل آباد

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

برپایی نمایشگاهی از نقاشی های کودکان حیدرآباد هند در متروی شیراز

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

بازدید هیئت مدیره بانک شهر کشور از خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۹

بازدید مدیر مخابرات منطقه فارس و هیئت همراه از پروژه خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

بازدید اعضاء شورای اسلامی شهر شیراز و نمایندگان بسیج دانشجویی فارس از خط ۲ مترو

۱۴۰۰/۰۲/۲۵

استفاده شهروندان از مترو با رعایت پروتکل های بهداشتی

۱۴۰۰/۰۲/۰۵

انتقال قطار به خط ۲ مترو کلانشهر شیراز

۱۴۰۰/۰۲/۰۴

بازدید شهردار شیراز از ایستگاه قهرمانان خط ۲