۱۳۹۵/۰۱/۱۹

زیارت قبور شهدا توسط کارکنان سازمان قطار شهری شیراز

۱۳۹۴/۱۱/۲۲

بهره برداری از ایستگاه شهید مطهری

۱۳۹۴/۱۱/۰۷

بازدید دبستان علوی در جهت آموزش استفاده از مترو

۱۳۹۴/۱۱/۰۳

بازدید کمیته نظارت شورای فنی استان ازخط ۱ و ۲ متروی شیراز

۱۳۹۴/۱۰/۳۰

بازدید روابط عمومی های مجموعه بزرگ شهرداری شیراز از مترو

۱۳۹۴/۱۰/۲۷

بازدید مدیر عامل از پیشرفت دپوی مرکزی متروی شیراز

۱۳۹۴/۱۰/۲۵

آموزش شهروندی مترو درنمازجمعه شهرک های شمال غرب شیراز

۱۳۹۴/۱۰/۱۱

تخلیه رام هشتم متروی شیراز در بندر عباس

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بازدید روابط عمومی های کل استان فارس از متروی شیراز