۱۳۹۲/۰۴/۰۵

بازدید مدیران کلان شهرها

۱۳۹۲/۰۳/۲۰

بازدید شرکت گاز استان

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

بازدید دیوان محاسبات

۱۳۹۲/۰۳/۱۲

دومین همایش مدیران مالی قطار شهری کشور در شیراز

۱۳۹۲/۰۲/۲۵

بازدید بانک انصار

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

بازدید هیئت فنی از کشور پرتغال

۱۳۹۲/۰۲/۱۱

مدیر عامل سازمان قطار شهری در خبرگزاری ایسنا

۱۳۹۲/۰۲/۰۷

نمایشگاه توانمندی های شهرداری

۱۳۹۲/۰۲/۰۷

افتتاح عملیات اجرایی خط ۲

[…]