۱۳۹۹/۰۵/۰۲

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز از روند پیشرفت خط دو مترو

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

بازدید خانم دکتر دودمان رئیس کمیسیون هوشمند سازی و فن آوری اطلاعات از خط دو

۱۳۹۹/۰۴/۱۱

جلسه با حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

بازدید شهردار شیراز به همراه اصحاب محترم رسانه از ایستگاه وکیل الرعایا

۱۳۹۹/۰۳/۱۸

بازدید مدیر عامل شرکت آبفای شیراز از مترو شیراز

۱۳۹۹/۰۳/۱۰

شروع مجدد خدمات رسانی مترو

۱۳۹۹/۰۳/۰۸

شروع عملیات ریل گذاری و پایان ساخت تونل فاز یک خط دو مترو

۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بازدید مدیران سازمان و مسولین اجرای پروژه خط ۲ (مشاور و پیمانکار) از رو سازی خط ۱

۱۳۹۸/۱۲/۱۵

بازدید دکتر قائدی رئیس کمیسیون عمران،حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز از ایستگاه وکیل الرعایا