۱۳۹۶/۰۱/۳۱

افتتاح ایستگاه زندیه

۱۳۹۶/۰۱/۲۳

اهداء کتاب یک صفحه ای در ایستگاه های مترو شیراز

۱۳۹۵/۱۲/۱۷

۱۰۵ نفر کودک و نوجوان روشندل شیراز میهمان مترو شدند

۱۳۹۵/۱۲/۱۰

رام جدید واگن های مترویی به شیراز رسید

۱۳۹۵/۱۱/۲۹

فرونشت خیابان زند باریک

۱۳۹۵/۱۱/۱۲

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط ۲ مترو

۱۳۹۵/۱۱/۰۸

نمایشگاه شهر زیبا

۱۳۹۵/۱۰/۰۱

بازدید معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهداریهای وزارت کشور

۱۳۹۵/۰۹/۳۰

بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل