۱۳۹۹/۰۹/۱۸

فعالیت متروی شیراز با رعایت پروتکل های بهداشتی از ۱۸ آذر ماه آغاز شد.

۱۳۹۹/۰۹/۰۳

بازدیدشهردار شیراز و فرماندهان نظامی استان فارس از خط ۲ متروشیراز

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

آغاز بکار اولین مترو باسیستم راهبری خودکار در شیراز

۱۳۹۹/۰۸/۲۶

بازدیدشهردارشیراز و معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری فارس از خط دو مترو

۱۳۹۹/۰۸/۰۸

پایان حفاری مکانیزه TBM (شماره یک) خط ۲ مترو

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

#من_هم_ماسک_میزنم

۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازدید اعضاء شورای اسلامی و شهردار شیراز از پیشرفت خط ۲ متروی شیراز

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

جلسه ستاد مناسب سازی بهزیستی استان فارس در خصوص دسرسی آسان به ایستگاه های مترو

۱۳۹۹/۰۷/۰۹

بازدید اعضاء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز از خط ۲ مترو