۱۳۹۲/۱۰/۲۳

بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تورگردشگری نیمروزه خانواده کارکنان

۱۳۹۲/۰۹/۲۸

مسئولین روابط عمومی های شهرداری میهمان قطار شهری شدند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

دومین نشست کمسیون فنی تدوین استاندارد علائم وتابلوهای مترو

۱۳۹۲/۰۹/۲۴

معاون عمرانی وزیرکشور درمتروی شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۱۷

آموزش فرهنگ استفاده از مترو

۱۳۹۲/۰۹/۱۴

بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۱۲

بازدید قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی فارس از متروی شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۰۸

عملیات برق دارکردن فاز یک مترو