مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۹/۱۰/۲۷

آگهی مناقصه شماره SH – 221 / 99 – B خرید تجهیزات دیتا سنتر ، LAN ، CCTV و SAN سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۹

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۸

آگهی تمدید مناقصه شماره SH – 218 / 99 – B خرید ۴۳ قلم قطعات یدکی و یراق آلات مربوط به شبکه برق بالاسری OCS خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۶

آگهی مناقصهSH-220/99-B نگهداری وتعمیرات دوره ای ۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۶

آگهی مناقصه شماره SH-218/99-Bخرید ۴۳ قلم قطعات یدکی و یراق آلات مربوط به شبکه برق بالاسری OCS خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

آگهی مناقصهSH-217/99خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KV 20/0.4 پستهای LPS ایستگاههای خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۲

مناقصه عمومی شماره SH-216/99:خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA پست TSS خط دو قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۰۵

تجدیدمناقصه شمارهSH-214/99-Bنگهداری وتعمیرات دوره ای سیستم های اسکادا و UPS و ژنراتورهای اضطراری خط یک قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۰۳

آگهی تجدیدمناقصه عمومی شماره SH-211/99 تامین راه اندازی تجهیزات پست های کشش TSS, BSS, GIS قطارشهری

[…]