مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۴/۰۵/۱۷

آگهی فراخوان انتخاب مشاور به شماره SH4-01/94 مطالعات و طراحی فاز یک خطوط ۴ و ۵ و ۶

[…]
۱۳۹۴/۰۵/۰۵

آگهی مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا میدان ارم شماره SH-146/94

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۳۰

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-154/94 تکمیل تجهیزات مورد نیاز فاز دو

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۱۵

آگهی مزایده شماره SH-001/94 یک قطعه زمین واقع در بلوار مدرس

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۰۲

آگهی مناقصه خرید، تحویل و تست ۷۴/۵ کیلومتر کابل شماره SH-150/94

[…]
۱۳۹۴/۰۴/۰۱

آگهی شناسایی پیمانکار برگزاری مناقصه محدود دو مرحله­ای به تعداد ۲۱ دستگاه آسانسور …

[…]
۱۳۹۴/۰۳/۲۴

آگهی مناقصه دو دستگاه کشنده قطار..دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه SH-151/94

[…]
۱۳۹۴/۰۲/۱۹

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-139/93) خرید تجهیزات، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم SCADA و (BMS) خط ۱ قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۴/۰۲/۱۵

آگهی مناقصه ۹۴/۰۲/۱۵روسازی فاز ۲ قطعه سوم ، شماره SH-143/94

[…]