مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۱۲/۲۳

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-183/96R-

[…]
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T13

[…]
۱۳۹۶/۱۲/۰۷

آگهی مزایده عمومی شماره SH-T12

[…]
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-183/96

[…]
۱۳۹۶/۱۲/۰۵

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH-182/96

[…]
۱۳۹۶/۱۰/۰۷

آگهی مزایده شماره R-B-SH-T11 با موضوع: اجاره فضاهای تجاری در ایستگاه های احسان، شریعتی ، میرزای شیرازی ، نمازی

[…]
۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آگهی مزایده شماره ۱۰T-SH-Bبا موضوع : اجاره فضای غیر محصور روی ایستگاه قصردشت به مساحت ۴۸ متر مربع جهت راه اندازی رستوران، اغذیه فروشی و یا کافی سلامت

[…]
۱۳۹۶/۰۸/۰۴

آگهی مناقصه شماره SH-180/96 عملیات تأمین و نصب شیشه های اطراف آسانسور را با اتصالات مورد نیاز جهت ایستگاه های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۱ واقع در فاز دو خط یک قطار شهری شیراز و حومه

[…]
۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آگهی مناقصه شماره SH-179/96 عملیات اجرایی شفت S7، روشنایی و دیوار مسیر روباز حدفاصل ایستگاه یک تا دپو و محوطه سازی میدان گلسرخ

[…]