مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۶/۰۴/۱۲

تجدید آگهی مزایده شماره B-SH-T8-R اجاره غرفه در ایستگاههای فاز یک خط یک متروی شیراز

[…]
۱۳۹۶/۰۲/۱۰

آگهی مناقصه دو مرحله ای SH-173/96 تأسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه امام حسین (ع) در امتداد خط ۲

[…]
۱۳۹۶/۰۱/۱۵

تجدید آگهی SH-172/95-R انجام خدمات فنی- مهندسی نگهداری

[…]
۱۳۹۵/۱۲/۰۴

آگهی شماره SH-171/95 عملیات خرید و تحویل چهار دستگاه تجهیزات

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آگهی مناقصه SH-172/95 نگهداری و تعمیرات محدوده ایستگاه زند تا پایانه احسان

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۷

آگهی مناقصهSH-169/95-R تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]
۱۳۹۵/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-171/95 تجهیزات سالن ها و تعمیرگاه های دپوی مرکزی

[…]
۱۳۹۵/۱۰/۱۲

آگهی مناقصه عمومی شماره SH-170/95 تأمین ۹۵ نفر نیروی انسانی (اداری- خدماتی)

[…]
۱۳۹۵/۰۹/۲۸

آگهی مناقصه شماره SH-169/95 تأمین ۱۳۰ نفر نیروی نگهبانی

[…]