مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۰/۰۹/۰۷

آگهی مناقصه شماره B-1400/236-SH خرید، حمل ، نصب و تست ۱۴۴۵ عدد باتری سیلد لید اسید regulated valve به همراه یک دستگاه آناالیزر باتری اندازه گیری امپدانس داخلی

[…]
۱۴۰۰/۰۹/۰۶

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-234/1400 خرید، تست، بارگیری، بار اندازی، حمل و تخلیه سیم مسنجر و سیم ارت دپو مرکزی

[…]
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-233/1400 تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاه امیر کبیر خط ۲ قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۸/۱۸

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریل UIC54 درمسیر خط ۲ قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۷/۱۷

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره SH-231/1400 خرید، حمل و تحویل ۷ دستگاه سوزن ریلی UIC54 به منظور استفاده در مسیر خط ۲ مترو شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH – 229 / 1400انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری تجهیزات تهویه و دفع دود و تاسیسات مکانیکی و برقی خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۷

آگهی مزایده شماره SH-T31 اجاره مکان تجاری با کاربری فرش فروشی واقع در ایستگاه وکیل خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۰

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH – 232 / 1400 راه اندازی و آموزش شبکه برق بالا سری (OCS) اولویت اول دپو مرکزی خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۰۹

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 230 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۹ دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری

[…]