مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۹/۱۲/۲۵

آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره SH – 225 /99تامین، اجرا سیستم داکتینگ تهویه ایستگاه قهرمانان خط دو قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 222/99 خرید چراغ های LED با متعلقات جانبی جهت دو ایستگاه قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۲/۰۲

آگهی حراج شماره ۲۸ B-SH-T اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۲۷

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH-217/99 خرید ۸ دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰۰ KVA ، KV 20/0.4 قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۲۷

آگهی مناقصه شماره SH – 221 / 99 – B خرید تجهیزات دیتا سنتر ، LAN ، CCTV و SAN سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۹

آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای شماره SH – 216 / 99 :خرید دو دستگاه ترانسفورماتور ۳۵۰۰ KVA به همراه قطعات یدکی قطارشهری

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۸

آگهی تمدید مناقصه شماره SH – 218 / 99 – B خرید ۴۳ قلم قطعات یدکی و یراق آلات مربوط به شبکه برق بالاسری OCS خط یک قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۱۰/۰۶

آگهی مناقصهSH-220/99-B نگهداری وتعمیرات دوره ای ۶۰ دستگاه آسانسور و ۱۲۶ دستگاه پله برقی قطار شهری

[…]
۱۳۹۹/۰۹/۱۶

آگهی مناقصه شماره SH-218/99-Bخرید ۴۳ قلم قطعات یدکی و یراق آلات مربوط به شبکه برق بالاسری OCS خط یک قطارشهری

[…]