مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره SH – 229 / 1400انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری تجهیزات تهویه و دفع دود و تاسیسات مکانیکی و برقی خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۷

آگهی مزایده شماره SH-T31 اجاره مکان تجاری با کاربری فرش فروشی واقع در ایستگاه وکیل خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۲۰

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره SH – 232 / 1400 راه اندازی و آموزش شبکه برق بالا سری (OCS) اولویت اول دپو مرکزی خط یک قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۶/۰۹

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 230 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۹ دستگاه آسانسور در مسیر خط دو قطار شهری

[…]
۱۴۰۰/۰۵/۱۶

آگهی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 -B انجام خدمات فنّی و مهندسی نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، اصلاحی و اضطراری خط یک قطارشهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۴/۱۲

آگهی مناقصه شماره SH – 228 / 1400 انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی شامل درزین و خودرو امداد و نجات قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۴/۰۵

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره SH – 229 / 1400 تامین، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۴ دستگاه پله برقی مربوط به ۳ ایستگاه در مسیر خط دو قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۳/۰۱

آگهی حراج عمومی شماره ۲۹ B-SH-T اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۴۰۰/۰۲/۱۱

آگهی مناقصه شماره SH – 223 / 1400 – B خرید یک دستگاه کلید اشنایدر RM6 سازمان قطار شهری شیراز

[…]