آگهی تجدید مناقصه شماره SH-241/1400-B با موضوع: انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک قطارشهری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=22654

QR: آگهی تجدید مناقصه شماره SH-241/1400-B با موضوع: انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط، سوزنها و ابنیه فنی خط یک قطارشهری