مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

آگهی مناقصه : شماره B-1401/266

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۰۶

آگهی مناقصه شماره SH-264/1401-B

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

آگهی حراج حضوری شماره B-SH-T40 : اجاره مکان های تجاری ایستگاه های خط یک مترو شیراز

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۱۶

آگهی مناقصه : شماره SH-265/1401-B انجام خدمات راهبری قطارهای برقی و ماشین آلات ریلی

[…]
۱۴۰۱/۱۱/۰۸

آگهی مناقصه شمارهB-1401/263-SH انجام خدمات فنّی و مهندسی

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۲۴

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای: شمارهSH-249/1401

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۲۴

آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T38 فروش اقلام ضایعاتی در ۰۲ ردیف

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۱۷

آگهی مزایده عمومی : شماره SH-T37 فروش اقلام ضایعاتی در ۶۲ ردیف

[…]
۱۴۰۱/۱۰/۱۷

آگهی مناقصه: شماره SH-260/1401 خرید سرکابل گازی و مفصل ۶۶ کیلوولت

[…]