مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۲/۰۶/۰۵

آگهی مناقصه: شماره B-SH-1402/275 با موضوع خرید ۲۰۰ عدد باتری (Ah)DC-UPS 155

[…]
۱۴۰۲/۰۵/۲۹

آگهی مناقصه : شماره SH-270/1402-B – تأمین، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۶ دستگاه پله برقی

[…]
۱۴۰۲/۰۵/۰۷

آگهی تجدید مناقصه : شماره SH-268/1402-B – خدمات فنّی و مهندسی نگهداری وتعمیرات دوره ای، پیشگیرانه، اصلاحی

[…]
۱۴۰۲/۰۵/۰۳

آگهی مزایده عمومی : شماره B-SH-T44 – اجاره مکان تجاری با کاربری محصولات صنایع دستی

[…]
۱۴۰۲/۰۵/۰۲

آگهی مناقصه عمومی – شماره SH – 274 / 140 – تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود ایستگاههای خط ۲

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۲۶

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای :شماره SH-274/1402- تامین، اجرا و نصب سیستم داکتینگ تهویه و دفع دود

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۲۴

آگهی مناقصه شماره SH-273/1402 – تأمین، تست، بارگیری، حمل، باراندازی و تخلیه چراغ های LED

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۲۴

آگهی مناقصه : شماره SH-270/1402-B – تأمین، حمل، نصب، تست و راه اندازی تعداد ۱۶ دستگاه پله برقی

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۱۹

آگهی حراج حضوری – B-SH-T43

[…]