مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه تکمیل خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاهها با فرم شهرداری

۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آگهی مناقصه انجام خدمات فنی و مهندسی نگهداری و تعمیرات با فرم شهرداری

۱۳۹۴/۱۱/۱۹

آگهی مناقصه شماره SH-163/94 تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی دوربین های مدار بسته خط یک

[…]
۱۳۹۴/۱۱/۱۰

آگهی مناقصه شماره B-SH 1/94 تعمیرات دوره ای پست ها و شبکه ی برق فاز یک خط یک

[…]
۱۳۹۴/۱۱/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-162/94 تکمیل تجهیزات سالن¬ها و تعمیرگاه¬های دپوی مرکزی

[…]
۱۳۹۴/۱۰/۲۵

آگهی تجدید مناقصه SH-151/94-R تعداد ۲دستگاه کشنده دیزل الکتریک مانوری

[…]
۱۳۹۴/۱۰/۱۳

آگهی مناقصه شماره SH-156/94 عملیات اجرائی انتقال توان

[…]
۱۳۹۴/۰۹/۳۰

آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک

[…]
۱۳۹۴/۰۹/۱۸

مزایده شماره SH-01/94/م ۳ قلم کالاهای مشروحه ذیل

[…]