مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۳/۱۲/۰۶

آگهی مناقصه عمومی( بهره برداری) ۹۳/۱۲/۰۶ تامین۹۵ نفرنیروی انسانی شماره B-SH 4/93

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵

آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه B-SH193/3

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۱۸

آگهی مناقصه (بهره برداری)عمومی خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاه ها B-SH 193/2

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۰۷

آگهی مناقصه SH-136/93 خرید ۳۰۰۰۰ اصله تراورس

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۰۷

آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات برقی .. B-SH193/1

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۰۴

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-137/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه کاوه (شماره ۸)

[…]
۱۳۹۳/۱۰/۲۷

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (مناقصه شماره SH-135/93)اجرای روسازی قسمتی از فاز۲ بهره برداری خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۲۴

آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۲۴

آگهی مناقصه عمومی SH-134/93عملیات تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه نمازی

[…]