مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۴/۰۹/۳۰

آگهی مناقصه شماره SH-158/94 خرید تجهیزات سیستم خودکار فروش بلیط فاز دو خط یک

[…]
۱۳۹۴/۰۹/۱۸

مزایده شماره SH-01/94/م ۳ قلم کالاهای مشروحه ذیل

[…]
۱۳۹۴/۰۸/۲۳

آگهی مناقصه شماره SH-155/94 خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق دپو

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۱۴

آگهی مناقصه شماره SH-144/94 عملیات اجرایی احداث ۱۲ واحد گذرگاه

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۰۷

آگهی مناقصه شماره SH-161/94 نصب ۵ پست SSS و اجرای کابل ۲۰ کیلوولت دپو تا ایستگاه پنج

[…]
۱۳۹۴/۰۷/۰۵

آگهی مناقصه شماره SH-160/94 عملیات نصب ۷ پست SSS واجرای کابل۲۰ کیلو ولت فاز۲ وایستگاه نمازی

[…]
۱۳۹۴/۰۶/۰۴

آگهی فراخوان مناقصه مناقصه شماره SH-159/ 94 تأمین نیروی نگهبانی (انتظامات)

[…]
۱۳۹۴/۰۵/۱۷

آگهی فراخوان انتخاب مشاور به شماره SH4-01/94 مطالعات و طراحی فاز یک خطوط ۴ و ۵ و ۶

[…]
۱۳۹۴/۰۵/۰۵

آگهی مناقصه انتقال توان از پست دانشگاه تا میدان ارم شماره SH-146/94

[…]