مزایده ها و مناقصه ها

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

آگهی مناقصه خرید تجهیزات و آموزش سیستم پشتیبان گیری مناقصه شماره SH-149/94

[…]
۱۳۹۴/۰۱/۲۹

آگهی مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه رازی مناقصه شماره SH-142/94

[…]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران۹۳/۱۲/۱۰ (مناقصه شماره SH-141/93) تکمیل کارهای باقیمانده ایستگاه جانبازان

[…]
۱۳۹۳/۱۲/۱۰

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره SH-128/93- R 93/12/10عملیات اجرایی احداث ۱۰ واحد گذرگاه عرضی بین تونل های خط یک

[…]
۱۳۹۳/۱۲/۰۶

آگهی مناقصه عمومی( بهره برداری) ۹۳/۱۲/۰۶ تامین۹۵ نفرنیروی انسانی شماره B-SH 4/93

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۲۵

آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه B-SH193/3

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۱۸

آگهی مناقصه (بهره برداری)عمومی خدمات نظافت و پاکبانی ایستگاه ها B-SH 193/2

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۰۷

آگهی مناقصه SH-136/93 خرید ۳۰۰۰۰ اصله تراورس

[…]
۱۳۹۳/۱۱/۰۷

آگهی مناقصه عمومی(بهره برداری) خدمات ، تعمیرات و نگهداری تاسیسات برقی .. B-SH193/1

[…]