مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۲/۱۰/۰۴

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T47 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T46 با موضوع اجاره مکان تجاری واقع در ایستگاه های خط یک مترو

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی تجدید مناقصه : شماره B-1402/278-SH با موضوع ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی

[…]
۱۴۰۲/۱۰/۰۲

آگهی تجدید مناقصه : شماره B-1402/277-SH با موضوع صدور بیمه نامه ماشین آلات

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۲۸

آگهی مناقصه – حراج حضوری شماره B-SH-T45

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۲۰

فراخوان عمومی ارایه ایده و شناسایی سرمایه گذار جهت فرصت های سرمایه گذاری

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۱۳

آگهی مناقصه شماره B-1402/278-SH : عملیات ساخت و نصب حفاظ فلزی محدوده پارکینگ شهید دستغیب تا دپوی مرکزی

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۱۳

آگهی مناقصه شماره B-1402/277-SH : صدور بیمه نامه ماشین آلات (CPM)

[…]
۱۴۰۲/۰۸/۰۹

آگهی مناقصه B/1402-276_sh : خدمات مسافری و پاکبانی مترو

[…]