مزایده ها و مناقصه ها

۱۴۰۲/۰۴/۱۷

آگهی مناقصه شماره SH – 272 / 14 – احداث خط کابلی ۲۰ کیلو ولت

[…]
۱۴۰۲/۰۴/۰۳

مناقصه شماره SH-271/1402 :نصب و راه اندازی ۳۰ دستگاه پله برقی و ۱۰ دستگاه آسانسور

[…]
۱۴۰۲/۰۳/۲۴

آگهی تجدید مناقصه شماره B-1402/268-SH با موضوع انجام خدمات نگهداری وتعمیرات دوره ای

[…]
۱۴۰۲/۰۳/۱۷

آگهی مناقصه شماره B-1402/269-SH

[…]
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

آگهی مناقصه: شماره B-1402/268 با موضوع نگهداری وتعمیرات دوره ای

[…]
۱۴۰۲/۰۲/۰۳

آگهی مناقصه :شماره SH-267/1402-B با موضوع انجام خدمات فنی، مهندسی، نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن ها

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۵

آگهی حراج حضوری : شماره B-SH-T41

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۱۳

آگهی مناقصه : شماره B-1401/266

[…]
۱۴۰۱/۱۲/۰۶

آگهی مناقصه شماره SH-264/1401-B

[…]