۱۳۹۲/۰۹/۱۴

بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۱۲

بازدید قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی فارس از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۱۲

بازدید قائم مقام وزیر و مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی فارس از متروی شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۰۸

برقدار شدن ۹/۸ کیلومتر از مسیر فاز یک خط یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۰۸

عملیات برق دارکردن فاز یک مترو

۱۳۹۲/۰۹/۰۷

قطار شهری شیراز میزبان خانواده سرداران شهید به مناسبت هفته بزرگداشت بسیج

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۰۷

تجلیل ازخانواده شهدا در هفته بسیج

۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بازدید دانشجویان نخبه بسیجی از پروژه قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بازدید اعضای شورا به همراه بسیج دانشجویی