۱۳۹۱/۱۱/۲۴

سخنرانی حاج آقاحدائق درسازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۱۶

بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۹

بازدید شهردار شیراز از کلاس اولین رهبران مترو شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۹

بازدید دانش موزان هنرستان شهید ترابی

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۴

بازدید دانش آموزان هنرستان شهید گل آرایش

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۳

بازدید مدیرعامل ومهندسین سازمان

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۲

بازدید دانش آموزان ممتاز شیرازی

[…]
۱۳۹۱/۱۰/۲۷

جلسه مدیرعامل مترو باهیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز

۱۳۹۱/۱۰/۲۶

بازدید شورای فنی استانداری