۱۳۹۱/۰۹/۰۴

بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۴

بازدید اهالی شهرک گلدشت حافظ

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۳

بازدید نماینده ویژه رئیس جمهوراز مهر ماندگار

۱۳۹۱/۰۶/۲۱

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز از پروژه قطار شهری

[…]
۱۳۹۱/۰۶/۱۹

بیانیه مدیران وکارکنان مترو

[…]
۱۳۹۱/۰۶/۰۹

تحویل اولین محموله واگنهای متروی شیراز

[…]
۱۳۹۱/۰۶/۰۸

تجدید میثاق کارکنان با شهدا در هفته دولت

[…]
۱۳۹۱/۰۵/۱۵

مراسم معارفه در سازمان قطار شهری شیراز و حومه

[…]
۱۳۹۱/۰۴/۲۴

فرمانداران شهرستان های فارس از پروژه قطارشهری دیدن کردند

[…]