۱۳۹۲/۱۰/۱۴

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی (RFQ) انتخاب مشاور جهت ناوگان ریلی خطوط مترو شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۳۰

برگزاری تور گردشگری نیم روزه ویژه خانواده کارکنان سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۳۰

تورگردشگری نیمروزه خانواده کارکنان

۱۳۹۲/۰۹/۲۸

مسئولین روابط عمومی های شهرداری میهمان قطار شهری شدند

۱۳۹۲/۰۹/۲۶

دومین نشست کمسیون فنی تدوین استاندارد علائم وتابلوهای مترو

۱۳۹۲/۰۹/۲۴

بازدید معاون محترم عمرانی وزارت کشور و مقامات ارشد استان فارس از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۲۴

معاون عمرانی وزیرکشور درمتروی شیراز

۱۳۹۲/۰۹/۱۷

آموزش فرهنگ استفاده از مترو به دانش آموزان دبستان پسرانه جاویدان

[…]
۱۳۹۲/۰۹/۱۷

آموزش فرهنگ استفاده از مترو