۱۳۹۳/۰۳/۲۰

آنتن دهی تلفن های همراه درتونل های متروی شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۱۳

بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه شیراز

۱۳۹۳/۰۳/۱۳

بازدید سازمان حج وزیارت استان فارس از مترو شیراز

۱۳۹۳/۰۳/۱۲

تجلیل از رشادت جانبازان سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۱۰

بازدید فرماندار شیرازدکتر امیری از فاز یک قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۱۰

بازدید فرماندار شیراز از فاز یک قطار شهری

۱۳۹۳/۰۳/۰۳

دومین رام قطار های متروئی شیراز روی ریل

[…]
۱۳۹۳/۰۳/۰۳

رام دوم قطار های متروشیراز روی ریل

۱۳۹۳/۰۲/۳۰

ورود ۵ واگن دیگر از قطارهای متروئی به شیراز

[…]