۱۳۹۳/۰۲/۳۰

ورود دومین رام واگن مترویی شیراز

۱۳۹۳/۰۲/۲۲

برق بالاسری فاز یک متروی شیراز تامین شده است

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۸

سازمان قطار شهری شیراز میزبان جمعی از آزادگان استان

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۱۸

بازدید هیئت مدیره شرکت احرار و آزادگان استان

۱۳۹۳/۰۲/۱۲

برگزاری سمینار آموزشی

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۰۴

بازدید مدیرن اداری شهرداری شیراز از پروژه بزرگ قطار شهری

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۰۴

بازدید مدیران اداری شهرداری شیراز از مترو

۱۳۹۳/۰۲/۰۳

تست های سرد واگنهای سازمان قطار شهری شیراز با موفقیت در حال انجام است

[…]
۱۳۹۳/۰۲/۰۲

انجام موفقیت آمیز تست های سرد واگن های شیراز