۱۳۹۲/۰۷/۰۳

مراسم عطر افشانی وگلباران قبور شهدا

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۰۳

مراسم عطر افشانی وگلباران قبور شهدا

۱۳۹۲/۰۷/۰۱

فرماندهی بسج ثارالله سپاه استان و هیأت همراه میهمان سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۰۱

بازدید فرمانده بسج سپاه ثارالله

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بازدید کمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بازدید کمیسیون های عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز

۱۳۹۲/۰۶/۲۸

بازدید فرمانده نیروی انتظامی فارس

۱۳۹۲/۰۶/۲۸

بازدید فرمانده نیروی انتظامی فارس

[…]
۱۳۹۲/۰۶/۲۷

بازدید اعضای شورای فنی استان

[…]