۱۳۹۲/۰۸/۰۱

جشن عید غدیرخم

۱۳۹۲/۰۷/۲۰

برگزاری دوره های آموزشی نیروهای بهره برداری سازمان قطار شهری شیراز و حومه

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۱۴

قطارشهری شیراز بهترین سازمان در زمینه مناسب سازی برای معلولان شناخته شد

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۱۴

نشست مشترک کمیسیون حمل نقل وترافیک شورای اسلامی شهر با قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۱۰

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۱۰

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور

۱۳۹۲/۰۷/۰۷

تقدیر مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز و حومه از آتش نشانان جان برکف

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۰۳

نمایشگاه محصولات فرهنگی دفاع مقدس در سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۷/۰۳

نمایشگاه محصولات فرهنگی دفاع مقدس