۱۳۹۱/۱۲/۱۱

جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۰

بازدید کارکنان شورای اسلامی ویاوران شورای

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۷

بازدید بانوان فرهنگ سرای معاونت فرهنگی

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۶

بازدید مدیر عامل مترو شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۵

پیام تبریک مدیرعامل مترو خطاب به معاون اداری ومالی شهرداری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۳

بازدیداز طرح مهر ماندگار شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۳

بازدید مهندسان وکارکنان اداره اب استان فارس

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۲

بازدید مدیر امور اداری شهرداری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۲۶

بازدید شوراء و شهرداری یزد

[…]