۱۳۹۲/۱۱/۱۲

ویژه برنامه ورود پیروزمندانه حضرت امام خمینی (ره) به کشورمان

۱۳۹۲/۱۱/۱۲

بزرگداشت فرخنده سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به کشور در متروی شیراز

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۲۶

جزئیات اجرای خط ۲ مترو از نگاه مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۲۶

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهرشیراز از اولویت ها می گوید

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۲۶

بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز از عملیات اجرائی خط ۲ قطار شهری

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۲۶

بازدید اعضای شورای اسلامی شیراز از خط ۲ مترو

۱۳۹۲/۱۰/۲۳

دانش آموزان شیراز سفیران افتخاری فرهنگ استفاده از مترو در شهر

[…]
۱۳۹۲/۱۰/۲۳

بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت

۱۳۹۲/۱۰/۱۴

تکمیل خطوط ریلی شیراز و حومه حداکثر تا ۹ سال آینده

[…]