اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۱/۱۲/۰۶

بازدید مدیر عامل مترو شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۵

پیام تبریک مدیرعامل مترو خطاب به معاون اداری ومالی شهرداری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۳

بازدیداز طرح مهر ماندگار شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۳

بازدید مهندسان وکارکنان اداره اب استان فارس

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۰۲

بازدید مدیر امور اداری شهرداری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۲۶

بازدید شوراء و شهرداری یزد

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۲۴

سخنرانی حاج آقاحدائق درسازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۱۶

بازدید مدیرعامل مترو به همراه خبرنگاران

[…]
۱۳۹۱/۱۱/۰۹

بازدید شهردار شیراز از کلاس اولین رهبران مترو شیراز

[…]