اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۳/۰۸/۱۵

شور و شعور حسینی در سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۷

بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۵

اطلاعیه مهم سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۳

بازدید گروههای اجتماعی از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۲

سازمان قطار شهری شیراز میزبان گروههای اجتماعی مردمی

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۹

راه اندازی فاز یک قطار شهری شیراز با حضور معاون اول رئیس جمهور

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۰

دفاع همچنان باقیست …

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۲

بازدید مدیران ارشد شهرداری شیراز از پروژه بزرگ قطار شهری

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۰۱

بازدید مدیر کل راه آهن استان فارس از متروی شیراز

[…]