اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۲/۰۲/۱۶

بازدید هیئت فنی از کشور پرتغال

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مراسم تجلیل مدیر عامل از کارکنان سازمان قطار شهری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۳

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج باحضور فرماندهان سپاه

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۲

بازیدشورای معلولین استان فارس

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بازدید مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۰

بازدید کارمندان آموزش وپرورش ناحیه چهار شیراز

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۴

بازدید آتش نشانان افتخاری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱

بازدید کارمندان ومدیران سایت اینترنتی شاتل

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۱۱

جلسه مدیرعامل مترو بانمایندگان شهر شیراز

[…]