اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۶/۰۴/۲۷

متروی شیراز،بار دیگر عنوان سازمان برتر شهرداری شیراز را به خود اختصاص داد

[…]
۱۳۹۶/۰۴/۲۰

مراسم تقدیر از کارکنان ایستگاه وکیل الرعایا

[…]
۱۳۹۶/۰۴/۱۲

تکمیل ریل گذاری ایستگاه زیرزمینی بازار وکیل متروی شیراز

[…]
۱۳۹۶/۰۴/۱۰

شهرداری شیراز میزبان هیئت عالی رتبه شهرداری شهر نانجینگ چین

[…]
۱۳۹۶/۰۳/۰۳

همایش ” نقش مترو در توسعه پایدار شهری” با سخنرانی مهندس حاجی زمانی

[…]
۱۳۹۶/۰۲/۲۲

اقدام فرهنگی ویژه نیمه شعبان درایستگاههای مترو

[…]
۱۳۹۶/۰۱/۳۱

بهره برداری از ۳ کیلومتر دیگر خط یک و افتتاح و مسافرگیری ایستگاه زندیه متروی شیراز به دستور ریاست جمهور

[…]
۱۳۹۶/۰۱/۲۷

تحقق ۶۶ درصدی اعتبارات دولتی در سال ۱۳۹۵

[…]
۱۳۹۶/۰۱/۲۳

اجرای طرح “مترو کتاب” و اهدای کتابهای یک صفحه ای به مسافران در متروی شیراز

[…]