اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۲/۰۵/۰۲

بازدید مدیران شعب بانک شهرشیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۴/۱۸

بازدید مهندس حاجی زمانی مدیر عامل سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۲/۰۴/۰۵

بازدید مدیران مترو کلان شهرهای ایران

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۲۰

بازدید شرکت گاز استان فارس

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۱۸

بازدید دیوان محاسبات استان فارس از مترو

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۱۲

قطار شهری شیراز میزبان مدیران مالی کلانشهرهای کشور

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۲۵

بازدید رئیس ومدیران شعب بانک انصار

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

بازدید هیئت فنی از کشور پرتغال

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مراسم تجلیل مدیر عامل از کارکنان سازمان قطار شهری

[…]