اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۶/۰۷/۱۵

درخشش روابط عمومی سازمان قطارشهری شیراز در چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان فارس

[…]
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

إنّ الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه

[…]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱

افزایش ساعات بهره برداری از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۶/۰۷/۰۱

استفاده رایگان از مترو شیراز به مناسبت ماه مهر

[…]
۱۳۹۶/۰۵/۳۱

افتتاح ایستگاه شهید دوران متروی شیراز با حضور وزیر کشور

[…]
۱۳۹۶/۰۵/۳۱

افتتاح فاز دو خط یک مترو شیراز با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیرکشور

[…]
۱۳۹۶/۰۵/۳۱

دکتر پاک فطرت شهردار شیراز: تامین واگن های مترویی اولویت اول شیراز است

[…]
۱۳۹۶/۰۵/۳۱

مهندس افشانی استاندار فارس: خط یک متروی شیراز عامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

[…]
۱۳۹۶/۰۵/۳۱

دکتر رحمانی فضلی: پروژه قطار شهری حق مردم است

[…]