اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۳/۰۸/۲۰

بازدید دانشجویان دانشکده خبر از فعالیت های روابط عمومی

۱۳۹۳/۰۸/۲۰

استفاده گروههای اجتماعی مردمی از متروی شیراز از دریچه دوربین

[…]
۱۳۹۳/۰۸/۱۵

شور و شعور حسینی در سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۷

بازدید معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۵

اطلاعیه مهم سازمان قطار شهری شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۳

بازدید گروههای اجتماعی از متروی شیراز

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۲۲

سازمان قطار شهری شیراز میزبان گروههای اجتماعی مردمی

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۹

راه اندازی فاز یک قطار شهری شیراز با حضور معاون اول رئیس جمهور

[…]
۱۳۹۳/۰۷/۱۰

دفاع همچنان باقیست …

[…]