اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۱/۰۹/۲۱

بازدیدشهردار منطقه ۴ از ایستگاه ها

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۱۶

اولین راهبران قطار شهری شیراز

۱۳۹۱/۰۹/۱۳

بازدید یاوران شورای شهر

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۵

بازدید معلمان اداره آموزش وپرورش ناحیه ۳

۱۳۹۱/۰۹/۰۴

بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۴

بازدید اهالی شهرک گلدشت حافظ

[…]
۱۳۹۱/۰۹/۰۳

بازدید نماینده ویژه رئیس جمهوراز مهر ماندگار

۱۳۹۱/۰۶/۲۱

بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز از پروژه قطار شهری

[…]
۱۳۹۱/۰۶/۱۹

بیانیه مدیران وکارکنان مترو

[…]