اخبار و اطلاعیه ها

۱۳۹۲/۰۴/۰۵

بازدید مدیران مترو کلان شهرهای ایران

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۲۰

بازدید شرکت گاز استان فارس

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۱۸

بازدید دیوان محاسبات استان فارس از مترو

[…]
۱۳۹۲/۰۳/۱۲

قطار شهری شیراز میزبان مدیران مالی کلانشهرهای کشور

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۲۵

بازدید رئیس ومدیران شعب بانک انصار

[…]
۱۳۹۲/۰۲/۱۶

بازدید هیئت فنی از کشور پرتغال

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۷

مراسم تجلیل مدیر عامل از کارکنان سازمان قطار شهری

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۳

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج باحضور فرماندهان سپاه

[…]
۱۳۹۱/۱۲/۲۲

بازیدشورای معلولین استان فارس

[…]